7 work Results

Style/Period:
Title
Longhua Pagoda
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter
Date(s)
977

Title
Fang Ta (Square Pagoda), Shanghai, China
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter

Title
Shengshou Temple, Dazu, China
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter

Title
Dazu Rock Carvings, China
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter

Title
Scholar Garden, Hangzhou, China
Individual/Organization(s)
Jot D. Carpenter
Date(s)
968

Title
Liuhe Pagoda (Pagoda of Six Harmonies), Hangzhou, Zhejiang, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
970

Title
Grand Canal, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
5th Century BCE -

Next 36