5 work Results

Work Type:
Title
Wang Shi Yuan (Garden of the Master of the Fishing Nets), Suzhou, China
Individual/Organization(s)
Budiman Wiharja

Title
Zhuo Zheng Yuan, Suzhou, China
Individual/Organization(s)
Jeffrey Scott Anderson

Title
Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Lingering Garden (Liu Yuan), Suzhou, China
Individual/Organization(s)
Nicholas Bruckelmeyer
Date(s)
1593 onward

Title
Yuyuan Garden, Shanghai, China
Individual/Organization(s)
Tongsue Ly
Date(s)
1559-1577

Next 36