8 work Results

Style/Period: Individual/Organization:
Title
Temple of Heaven (Tiantan), Beijing
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Beihai Park, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Beihai Park, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Beihai Park, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Thirteen Ming Tombs, Beijing, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
1409-1644

Title
Shenyang Imperial Palace, Shenyang, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
1624-1636

Title
Liuhe Pagoda (Pagoda of Six Harmonies), Hangzhou, Zhejiang, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
970

Title
Grand Canal, China
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.
Date(s)
5th Century BCE -

Next 36