2 work Results

Work Type: Individual/Organization:
Title
Novodevichy Convent, Moscow, Russia
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Title
Saint Panteleimon Monastery, Gorno Nerezi, Skopje, Macedonia
Individual/Organization(s)
John P. Schooley Jr.

Next 36